Διαδικτυακές υπηρεσίες

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων για διαφορετικές μορφές χρήσης:

  • εταιρικές ιστοσελίδες
  • ηλεκτρονικά καταστήματα
  • ιστοσελίδες βιογραφικού (company profile) ιδιωτών
  • ιστοσελίδες πολιτικών
  • ιστοσελίδες Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ)
  • ενημερωτικά portals
  • blogs

Ακολουθούν ενδεικτικά πρόσφατα (τελευταίας 3ετίας) έργα μας στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, φιλοξενία και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων.