Υπηρεσίες

Συμβουλευτική ΤΠΕ

Έρευνα/ανάλυση αγοράς
Τεχνικοοικονομικές μελέτες
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Τεχνολογικός σχεδιασμός
Διοίκηση έργων

Δείτε περισσότερα>

Συμβουλευτική Διοίκησης

Έρευνα/ανάλυση αγοράς
Στρατηγικός σχεδιασμός
Επιχειρηματικός/Μάρκετινγκ σχεδιασμός
Αναδιοργάνωση (BPR)

Δείτε περισσότερα>

Ανάπτυξη web εφαρμογών

Σχεδιασμός εφαρμογών
Ανάπτυξη εφαρμογών
Έλεγχος εφαρμογών
Φιλοξενία εφαρμογών
Συντήρηση εφαρμογών

Δείτε περισσότερα>

Εκπαίδευση

Σχεδιασμός εκπαίδευσης
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Οργάνωση εκπαίδευσης
Υλοποίηση εκπαίδευσης
Αξιολόγηση εκπαίδευσης

Δείτε περισσότερα>

Οι δυνατότητές μας

Υποστήριξη χρηματοδότησης έργων/φορέων 100%
Επιχειρησιακή συμβουλευτική ΤΠΕ 100%
Διαχείριση έργων ΤΠΕ 95%
Συμβουλευτική τεχνολογιών ΤΠΕ 90%
Συμβουλευτική Διοίκησης Οργανισμών 95%
Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών 80%
Εκπαίδευση 75%