Έξυπνος Ηλιακός Στύλος Οδοφωτισμού – Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες από τον έξυπνο ηλιακό στύλο οδοφωτισμού, τα χαρακτηριστικά και τις εγκαταστάσεις του.