Έξυπνος Ηλιακός Σταθμός Ποδηλάτων – Φωτογραφίες

Ακολουθούν φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό σταθμό ποδηλάτων.