Έξυπνος Ηλιακός Σταθμός Ποδηλάτων – Φωτογραφίες

Ακολουθούν φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό σταθμό ποδηλάτων.

 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ