Έξυπνος Ηλιακός Στύλος – Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες από τον έξυπνο ηλιακό στύλο και τις εγκαταστάσεις του.

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ