Έξυπνος Ηλιακός Στύλος – Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες από τον έξυπνο ηλιακό στύλο και τις εγκαταστάσεις του.