Έξυπνος Ηλιακός Φορτιστής – Φωτογραφίες

Ακολουθούν φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό φορτιστή.