Έξυπνο Ηλιακό Παγκάκι I – Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό παγκάκι τύπου 1 και τις εγκαταστάσεις του σε διάφορες περιοχές του κόσμου.