Έξυπνο Ηλιακό Παγκάκι II – Φωτογραφίες

Ακολουθούν φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό παγκάκι τύπου II.