Έξυπνο Ηλιακό Παγκάκι II – Φωτογραφίες

Ακολουθούν φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό παγκάκι τύπου II.

 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ