Μελέτη ευκαιριών χρηματοδότησης υπηρεσιών και υποδομών WIND

WIND

Ταυτότητα:

Πελάτης: INITIA Α.Ε. (τελικός πελάτης: WIND)

Διάρκεια: Νοέμβριος 2016 –  Ιανουάριος 2017

Μορφή υπηρεσιών: Μελέτη

Αντικείμενο:

  • Ανάλυση αναγκών χρηματοδότησης υπηρεσιών και υποδομών της WIND
  • Χαρτογράφηση όλων των πιθανών πηγών χρηματοδότησης από Ελλάδα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος) και εξωτερικό (Ευρωπαϊκά προγράμματα, Αναπτυξιακά/ Επενδυτικά Κεφάλαια)
  • Στρατηγική και πλάνο οργάνωσης διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων