Προμελέτη υποβολής αιτήματος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ έργου τηλεθέρμανσης στο πρόγραμμα ELENA – EIB για Δήμο Τρικκαίων

ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ταυτότητα:

Πελάτης: Δήμος Τρικκαίων

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2013 –  Ιανουάριος 2014

Μορφή υπηρεσιών: Μελέτη

Αντικείμενο:

Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε υπηρεσίες Επενδυτικού Συμβούλου για την προμελέτη ανάπτυξη και λειτουργίας υποδομών συστήματος Τηλεθέρμανσης  για το Δήμο Τρικκαίων με στόχο την υποβολή αιτήματος Τεχνικής Βοήθειας στο πρόγραμμα EIB-ELENA.

Το τελικό παραδοτέο της προμελέτης περιελάμβανε:

  • Εισαγωγή στην Τηλεθέρμανση – Έρευνα αγοράς σχετικών έργων στην Ελλάδα
  • Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ)
  • Τηλεθέρμανση στο Δ. Τρικκαίων με το μοντέλο ΣΗΘ
  • Επιλογή Βέλτιστης Τεχνικής Παραγωγής Τηλεθέρμανσης
  • Αρχική Τεχνικοοικονομική Ανάλυση
  • Περιγραφή – προϋπολογισμός Τεχνικής Βοήθειας στα πλαίσια του προγράμματος EIB-ELENA
  • Σύνταξη αιτήματος στο πρόγραμμα EIB-ELENA
  • Εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης έργου υλοποίησης