Συμβουλευτική Διοίκησης

Υπάρχει κάτι που θεωρείται δεδομένο στις μέρες μας: ο ρυθμός εμφάνισης αλλαγών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αν το αναλογιστεί αυτό κάποιος πλήρως τότε μπορεί να αποτελέσει αληθινή πρόκληση. H Core Solutions παρέχει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διοίκηση των επιχειρήσεων, που οδηγεί σε σημαντική και διαρκή βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης των πελατών μας.

Θέλετε να χαράξετε νέες κατευθύνσεις για την επιχείρησή σας; Θέλετε να ενδυναμώσετε την παρουσία σας στην αγορά που δραστηριοποιήστε; Θέλετε να αλλάξετε τον χώρο ή τον τρόπο δράσης σας; Θέλετε να εξασφαλίσετε ότι κάνετε τις σωστές επιλογές και τις επιλογές σωστά; Αν θέλετε να εντρυφήσετε στον περίπλοκο επιχειρηματικό κόσμο γύρω σας ή απλά, αν θέλετε να επαναφέρετε στα σωστά μεγέθη την επιχειρηματική σας απόδοση, οι Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι της Core Solutions μπορούν να σας δείξουν το ΠΩΣ.

Οι Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι της Core Solutions μπορούν να βοηθήσουν, όταν, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, διαισθάνεσθε, ότι τα πράγματα δεν πάνε αρκετά καλά και μερικές θετικές αλλαγές χρειάζεται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν. Αυτή και μόνο η συνειδητοποίηση από εσάς, για το ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να συμβεί για να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί η ανάπτυξη της επιχείρησής σας, είναι από μόνη της εξαιρετικά θετική, καθώς πολλoί επιχειρηματίες δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης της Core Solutions, θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας, έτσι ώστε:

 • Να γίνει πιο ανταγωνιστική
 • Να διατηρήσει ή να αυξήσει την ανάπτυξή της
 • Να αλλάξει την οργανωτική της δομή
 • Να βελτιώσει τη συνολική της απόδοση
 • Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις αναγκαίες αλλαγές

Οι αλλαγές μπορεί, καμιά φορά, να λειτουργήσουν ως ‘θηλιά’ λόγω αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον ή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες εκτός δικού σας ελέγχου: η επιχείρησή σας ‘πρέπει’ να αντιδράσει σε αυτές τις αλλαγές, προκειμένου να διατηρήσει την απόδοσή της. Εναλλακτικά, μπορεί να νιώθετε, ότι προκειμένου να επιτύχετε το επιχειρηματικό σας όρμα και στόχο, η εσωτερική αλλαγή χρειάζεται να εφαρμοστεί προληπτικά, ώστε να πετύχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε.

Η Συμβουλευτική Διοίκησης της Core Solutions, περιλαμβάνει Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίες Διοίκησης Αλλαγών, καθώς και Υπηρεσίες υποστήριξης χρηματοδότησης.

“Όταν αλλάζεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, τα πράγματα που βλέπεις αλλάζουν”

(“When you change the way you look at things, the things you look at change.”)

– Wayne Dyer –

Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού

Μόλις έχετε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να λάβουν χώρα αλλαγές – είτε προληπτικές, είτε θεραπευτικές – το επόμενο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να εντοπίσετε ΠΟΙΕΣ αλλαγές απαιτείται να γίνουν. Ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος της Core Solutions μπορεί να σας βοηθήσει στην ανάλυση και αναγνώριση του τι χρειάζεται να γίνει, δουλεύοντας μαζί σας, και παρέχοντας σας τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Έλεγχος «υγείας» της επιχείρησης, προς ανεύρεση περιοχών για βελτίωση
 • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης σας με μια Στρατηγική Επιθεώρηση
 • Σχεδιασμός της Νέας Επιχειρηματικής σας Στρατηγικής

Υπηρεσίες Διαχείρισης Αλλαγών

Από τη στιγμή που η απαραίτητη για την πρόοδο της επιχείρησης στρατηγική έχει εντοπιστεί (είτε με τη βοήθεια ενός Συμβούλου της Core Solutions, είτε με βάση τη δική σας γνώση και εμπειρία), είναι ενδεχόμενο να θέλετε βοήθεια στην υλοποίηση και διαχείριση των όποιων επικείμενων αλλαγών, προγραμμάτων, πρωτοβουλιών ή περιοχών βελτίωσης, όπου η Core Solutions μπορεί να παράσχει  υπηρεσίες διαχείρισης αλλαγών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:

 • Υλοποίηση & διαχείριση αλλαγών
 • Βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Παροχή υπηρεσιών διοίκησης σχετικού έργου ή προγράμματος εφαρμογής αλλαγών

Υπηρεσίες υποστήριξης χρηματοδότησης

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηματοδότησης σε εταιρείες και δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Εντοπισμός ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για υποβολή της σχετικής πρότασης ένταξης
 • Διαχείριση (διοίκηση) των εγκεκριμένων έργων χρηματοδότησης