Σύμβουλοι Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Αναζητείτε ένα αποτελεσματικό μοντέλο μοντελοποίησης της επιχείρησής σας χρησιμοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ); Χρειάζεστε συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν εστιάζουν μόνον στις εφαρμογές πληροφορικής, αλλά λαμβάνουν υπόψη τις διαδικασίες και τις όποιες ειδικές ανάγκες της επιχείρησής σας στην αγορά που δραστηριοποιείστε.

Στον κόσμο των επιχειρήσεων τίποτα δεν μένει σταθερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες πρέπει συνεχώς να επαναπροσδιορίζονται, αν θέλουν να διατηρούν σταθερό το βηματισμό τους στην αγορά που κινούνται: χρειάζεται να αναθεωρούν και να αναδομούν τις διαδικασίες τους, εντάσσοντας τις αποτελεσματικά στο περιβάλλον των ΤΠΕ. Οι σχετικές μελέτες απαιτούν χρόνο και σε κάθε περίπτωση πάλι αναγνωρίζουν το ‘κλειδί’ στην επιτυχία: υψηλά τυποποιημένες, αξιόπιστες λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, και δημιουργούν απτή συνεισφορά στην επιχειρηματική επιτυχία. Η επιλογή της σωστής στρατηγικής ΤΠΕ δεν είναι εύκολη διαδικασία, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική για την ασφαλή μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας. Ο μη εκσυγχρονισμός δεν αποτελεί επιλογή.

Εξειδίκευση στην στρατηγική, την οργάνωση & την τεχνολογία

Ειδικοί των ΤΠΕ με διεθνή εμπειρία και υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη διαμόρφωση στρατηγικής, την οργάνωση και την τεχνολογία, είναι έτοιμοι να αναπτύξουν το κατάλληλο μοντέλο και πλάνο δράσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. Οι ειδικοί αυτοί είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες σας και τις εξειδικευμένες προκλήσεις της αγοράς όπου κινείστε μέσα από την τεράστια εμπειρία τους στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και έχοντας στο ενεργητικό τους πολυάριθμα επιτυχώς υλοποιηθέντα έργα.

Η Core Solutions είναι σε θέση να αναπτύξει μια απ’ άκρη σε άκρη επιχειρηματικά στοχευμένη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους σας στρατηγική ΤΠΕ, η οποία περιλαμβάνει τα πλέον κατάλληλα πακέτα εφαρμογών καθώς και ένα περιβάλλον πλήρως προσανατολισμένο στην παροχή υπηρεσιών. Από αυτήν τη στρατηγική προσέγγιση, η επιχείρησή σας θα κερδίσει κανείς μια εις βάθος ανάλυση, του τι ακριβώς  να στοχεύσει και πως μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι, αποκτάτε την πληροφόρηση που χρειάζεστε για να λάβετε ορθές αποφάσεις στρατηγικής και πλάνου δράσης κάτι που σας βοηθά να πετύχετε το μέγιστο των στόχων σας. Οι Σύμβουλοί μας θα συνεργαστούν στενά μαζί σας, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα  πλήρως αποτελεσματικό πλάνο δράσης καθώς και να σας παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη για την επιτυχή εφαρμογή του.

Επιχειρηματική ανάπτυξη

 • Οι κορυφαίες σε ποιότητα λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν άμεση επίδραση στην απόδοση των επιχειρησιακών διαδικασιών και υποστηρίζουν την επιχειρηματική σας ανάπτυξη.
 • Η ορθή στρατηγική ΤΠΕ μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες δίνοντας σας μέγιστη επιχειρησιακή ευελιξία και διαρκή επιτυχία.
 • Η αποτελεσματική υποστήριξη σε θέματα ΤΠΕ στον τομέα δραστηριοποίησής σας στην αγορά, σας επιτρέπει να ανταποκρίνεστε γρήγορα στις αλλαγές.
 • Η αναβάθμιση της ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών σας με ταυτόχρονη περικοπή κόστους  προάγει την μακρόπνοη ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Κόστη

 • Μειώστε τα κόστη, χάρη στη στοχευμένη υποστήριξη από πλευράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε σχέση με τις αντικειμενικές σας ανάγκες.
 • Επιτύχετε υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, χάρη στην επιτυχή ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Mόνο αν επιτύχετε την βέλτιστη απόδοση των εφαρμογών και διαδικασιών σας, είναι δυνατόν να ελαχιστοποιήσετε τα κόστη σας.
 • Περικόψτε βασικά κόστη, βαδίζοντας προς οικονομίες κλίμακας και εξελίσσοντας δυναμικά την εταιρική σας αποδοτικότητα.

Τεχνολογία

 • Συμβουλές για τη ρύθμιση, υλοποίηση, λειτουργία και βελτίωση πολύπλοκων συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Ανάπτυξη και  εφαρμογή στρατηγικών σε προμήθειες ΤΠΕ, που εστιάζουν σε επιχειρηματικές διαδικασίες, και εξειδικευμένες βιομηχανίες/αγορές
 • Αναδιοργάνωση εξωτερικών αναθέσεων (outsourcing): Εναρμόνιση των τεχνολογικά καθοδηγούμενων λύσεων ΤΠΕ σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δίκτυα επικοινωνιών και σχετικές τεχνολογίες

Λειτουργίες

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικά στοχευμένων στρατηγικών και μοντέλων λειτουργίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων εφαρμογών, υποδομών και διαδικασιών
 • Ανάπτυξη πλάνου δράσης, επιλογή και προτεραιοποίηση αυτόνομων πακέτων εργασίας
 • Συμβουλές ειδικών, υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης στη νέα λειτουργία ΤΠΕ