Συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης ΟΤΑ σε OTS και πελάτες της

OTS ΟΤΑ FUNDING

Ταυτότητα:

Πελάτης: OTS AE

Διάρκεια: Ιούνιος 2014 –  Δεκέμβριος 2015

Μορφή υπηρεσιών: Χρηματοδοτικός σύμβουλος

Αντικείμενο:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση ΟΤΑ (συνεχή ενημέρωση της OTS για νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, ανάπτυξη ειδικών παρουσιάσεων, συμμετοχή σε σχετικές παρουσιάσεις σε ΟΤΑ κ.λπ.). Περιελάμβανε: συνεχείς σχετικές ενημερώσεις μέσω e-mail και σχετική (συνοπτική) μηνιαία συγκεντρωτική αναφορά, συμμετοχή σε σχετικές συναντήσεις-παρουσιάσεις για παροχή διευκρινίσεων-κατευθύνσεων για εμπορική εκμετάλλευση από την OTS των σχετικών ευκαιριών.
  •  Υποστήριξη διοργάνωσης, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και παροχή ενός (1) εισηγητή για την υλοποίηση σεμιναρίων – ενημερωτικών ημερίδων για χρηματοδοτήσεις έργων ΟΤΑ.