Υποστήριξη διοργάνωσης εκπαιδευτικών ημερίδων στελεχών Δημοσίου που υποστηρίζουν υπηρεσίες και υποδομές ανεπτυγμένες στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ

OTS ΚτΠ εκπαίδευση

Ταυτότητα:

Πελάτης: OTS Α.Ε. (τελικός πελάτης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.)

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2009 –  Νοέμβριος 2009

Μορφή υπηρεσιών: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του έργου αυτού ήταν η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη στελεχιακού δυναμικού της Δημοσίας Διοίκησης που θα κληθούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση υπηρεσιών και υποδομών που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ από την ΚτΠ Α.Ε.» ως υπεργολάβος της OTS A.E. (τελικός πελάτης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.).

Η υλοποίηση του έργου αυτού περιελάμβανε:

  • Εύρεση και ενοικίαση αίθουσας υλοποίησης της ημερίδας
  • Παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού
  • Διαμόρφωση πανελ ομιλητών
  • Δημιουργία και εκτύπωση προγράμματος ημερίδας
  • Παροχή διαλείμματος καφέ και ελαφρύ γεύματος
  • Παροχή φακέλων συμμετεχόντων με μπλοκ σημειώσεων και στυλό, και
  • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης δύο (2) ατόμων για την τήρηση του παρουσιολογίου συμμετεχόντων