Έξυπνο Ηλιακό Παγκάκι (Smart Solar Bench) EASY-L – Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό παγκάκι EASY-L και τις εγκαταστάσεις του.