Έξυπνο Ηλιακό Παγκάκι (Smart Solar Bench) EASY-T – Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό παγκάκι EASY-Τ και τις εγκαταστάσεις του.