Έξυπνο Ηλιακό Παγκάκι (Smart Solar Bench) EASYBENCH – Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες από το έξυπνο ηλιακό παγκάκι EASYBENCH και τις εγκαταστάσεις του.