Δείτε φωτογραφίες από τον έξυπνο ηλιακό παγκάκι STELLAR, τα χαρακτηριστικά και τις εγκαταστάσεις του.