Δείτε φωτογραφίες από τον έξυπνο ηλιακό παγκάκι STELLAR, τα χαρακτηριστικά και τις εγκαταστάσεις του.

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ