Ολοκλήρωση μελέτης ευκαιριών χρηματοδότησης WIND

WIND

1/2/2017

Η Core Solutions συμμετείχε σε Ομάδα Συμβούλων η οποία εκπόνησε με επιτυχία “Μελέτη ευκαιριών χρηματοδότησης υπηρεσιών και υποδομών” για τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό της WIND.

Η υλοποίηση της μελέτης διήρκεσε 3 μήνες (Νοέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017) και μεταξύ άλλων περιελάμβανε:

  • Ανάλυση αναγκών χρηματοδότησης υπηρεσιών και υποδομών της WIND
  • Χαρτογράφηση όλων των πιθανών πηγών χρηματοδότησης από Ελλάδα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος) και εξωτερικό (Ευρωπαϊκά προγράμματα, Αναπτυξιακά/Επενδυτικά Κεφάλαια)
  • Στρατηγική και πλάνο οργάνωσης διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων