Εγκατάσταση Έξυπνων Ηλιακών Παγκακίων σε Δήμο Κοζάνης

3/12/2021

Η CORE SOLUTIONS εγκατέστησε (με την υποστήριξη του συνεργάτη της STEPIT) σήμερα δύο (2) έξυπνα ηλιακά παγκάκια στο Δήμο Κοζάνης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν φόρτιση κινητών συσκευών (μέσω 4 USB θυρών) και ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση (WiFi) στο Internet. Η χρηματοδότηση έγινε μέσω του Πράσινου Ταμείου.

Η  CORE SOLUTIONS είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου εξοπλισμού στην Ελλάδα (χώρα κατασκευής: Ολλανδία).