Πιστοποίηση ISO9001:2015

25/9/2020
H εταιρεία μας πιστοποιήθηκε σήμερα κατά ISO9001:2015 όσον αφορά:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εμπορία, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη διαδικτυακών (web) και S/W εφαρμογών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και έξυπνου αστικού εξοπλισμού.
Διαρκής στόχος μας παραμένει η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.