Ευρωπαϊκό Έργο CUBUNE

5/12/2019

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο CUBUNE – CUlture as a Bridge of communication and cooperation in a UNited Europe – «Ο Πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας σε μια Ενωμένη Ευρώπη» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020” (Μέτρο 2.1: Αδελφοποίηση Πόλεων) το οποίο υπεβαλλε και αποτέλεσε Σύμβουλο Διαχείρισης η CORE SOLUTIONS. Το έργο με τίτλο «Ο Πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας σε μια Ενωμένη Ευρώπη» είχε στόχο μια 360° προσέγγιση στην πολιτιστική συνεργασία μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων ώστε να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες στο έργο είχαν στόχο:

α. να αναδείξουν υφιστάμενες πρακτικές (με παράδειγμα εφαρμογής τη μουσική και το χορό),

β. να προτείνουν νέες μορφές-ιδέες σχετικής συνεργασίας (μέσω των παρουσιάσεων και τον ‘ανοικτό διάλογο’) και

γ. να σχεδιάσουν ένα διαπολιτισμικό-διευρωπαϊκό προϊόν – υπηρεσία μέσα από τη λειτουργία μια Κοινής Ομάδας Εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική ιστοσελίδα.

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Λαυρεωτικής για την αποτελεσματική και γόνιμη συνεργασία μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.