Σύμβουλοι υλοποίησης έργων τηλεμετρίας σε ΔΕΥΑΤΗΛ

24/4/2020

Η Core Solutions ανέλαβε σήμερα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για την υλοποίηση των παρακάτω έργων:

  1. Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής (πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”)
  2. Προμήθεια & εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Λαυρεωτικής (ΕΣΠΑ)

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων ο Δήμος Λαυρεωτικής θα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο δίκτυο τηλεμετρίας παροχής και κατανάλωσης ύδρευσης αναβαθμίζοντας πλήρως τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις.